Elmatica - Introfilm/Vignette
Tangert - Tro & Samfunn (intro TV-sending)
MLK - Videosnutt for Nobels Fredssenter